Юли 6, 2020

Пещерите Амбони

Пещерите са само на 6,5 км от град Танга и вероятно най-обширната пещерна система в Източна Африка със сигурност са най-впечатляващи. С нашия Caretaker / Guide и факли влизаме в пещери 3а и 3b, които предлагат комбинирани 750 м достъпни проходи. След около 50 м влизаме във великолепна камера с височина 15 м с огромни сталактити. От тази камера минаваме през няколко тесни прохода и големи пещери, докато минаваме няколко впечатляващи природни скулптури. Главната пещера Амбони има духовно значение за хората от Диго. Mabavu е името на божество и камерата, свързана с Mabavu, се нарича Mzimuni, където ще намерите разпръснати кости, храна и други дарове.