Юли 6, 2020

Различните местообитания на Какаду

В обширните пейзажи на Какаду има шест основни форми на земята. Всяка форма на земята и местообитанията, които съдържа, има редица растения и животни. Докато се движите през Какаду, отделете време, за да разгледате и оцените разнообразието на зоните, които посещавате - всеки един от тях е наистина уникален.

Woodland Savanna представлява почти 80 на сто от Какаду.

Мусонните гори се срещат в малки, изолирани петна.


Южните хълмове се появяват в южната част на Какаду са резултат от милиони години ерозия.

ескарптен пясъчник, доминиращ в платото на Арнем.

крайбрежните и естуарните райони заемат почти 500 квадратни километра от Какаду

Наводненията претърпяват драматични сезонни промени. След дъждове през влажния сезон море от плитки сладководни води се разпростира над равнините на стотици квадратни километри. Тъй като заливите започват да изсъхват, водни птици и крокодили търсят убежище в останалите влажни зони като Жълтата вода.

Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-Noncommerce-Share Alike 3.0 недеклариран лиценз. Въз основа на работа в Wikitravel.org & ListasDe10.com.Native fish: Maguk (Barramundi Gorge), Kakadu National Park (Юли 2020)